NL |  FR
Opleidingen
Persoonsgericht en interactief
Praktische informatie
Hoe kan ik mij uitschrijven?
Aanvraag contactcode
Starter TASC
Starter TASCNET
Expert
Starter TASC
Starter TASCNET
Expert
Aanmelden
Cebir website
STARTER EN EXPERT OPLEIDING opleiding
Als klant van Cebir kunt u deelnemen aan één van onze opleidingen. Tijdens deze opleidingen staan we uitgebreid stil bij het gebruik van de testmethode.
We staan eveneens stil bij het gebruik en de interpretatie van de Cebir testen. De klemtoon ligt op het samenstellen van testbatterijen voor uiteenlopende functieprofielen en op de interpretatie van onze testen en vragenlijsten.

Tijdens de Starter opleiding ligt de focus op het gebruik van het systeem en het gebruik van de Cebir testen en vragenlijsten.
Onze trainers laten u kennis maken met de beginselen van de psychometrie. Deze kennis vormt de basis voor het begrijpen en interpreteren van de verschillende Cebir testen, alsook voor het gebruik van het programma. We bieden u een beknopt overzicht van de Cebir capaciteitentests.
De focus van deze opleiding ligt op het selecteren van testen voor verschillende functieprofielen, opleidingsniveaus ...
Aan de hand van praktische interpretatie- en toewijzingsoefeningen helpen wij u een kritisch standpunt ontwikkelen en de beste keuze te maken uit de Cebir testen in functie van de profielen waarnaar uw organisatie op zoek is.
Bij de Starter opleiding wordt een onderscheid gemaakt tussen klanten die gebruik maken van het lokaal systeem (TASC) en klanten die volledig werken met ons online systeem (TASCNET). Gelieve hier rekening mee te houden bij het online inschrijven voor de opleidingen.

Tijdens de Expert opleiding gaan onze trainers dieper in op het gebruik en de interpretatie van de Cebir vragenlijsten over persoonlijkheid, motivatie en sociale vaardigheden (theoretische bronnen, meetschalen, enz.). De klemtoon wordt gelegd op het integreren van de informatie uit verschillende vragenlijsten, tests en (non)-verbale informatie. Deze informatie vormt de basis van een gefundeerd advies.
Deze opleiding is gericht op professionals met een zekere ervaring in het vakgebied, die frequent gebruik maken van vragenlijsten over persoonlijkheid, motivatie, beroepskeuze/waarden ...
Gezien het dynamische en interactieve karakter van de opleiding, is het wenselijk dat de deelnemers de Starter opleiding gevolgd hebben.
Omdat we in de Expert opleiding uitgebreid stilstaan bij het interpreteren van persoonlijkheidsvragenlijsten, is het belangrijk dat u inzicht heeft in de inhoud van de vragenlijst en de manier van vraagstellen.
Daarom vragen wij u om, ter voorbereiding, de Bfac+ 3 online af te leggen. Het is niet zozeer van belang dat u de vragenlijst waarheidsgetrouw aflegt. We leren u de resultaten op een correcte manier te interpreteren, uw antwoordpatroon of manier van antwoorden in gedachten houdende.
SPECIFIEKE OPLEIDINGEN opleiding
TESTINTERPRETATIE
Specifieke opleidingen over testinterpretatie worden ingericht voor klanten die een specifieke vraag hebben over de interpretatie van onze testen.
Zo kunt u bijvoorbeeld bij ons terecht voor opleidingen die gericht zijn op het interpreteren van onze taaltesten, of op het interpreteren van specifieke testbatterijen.
Deze (klant)specifieke opleidingen kunnen een halve dag of een volledige dag in beslag nemen.
TESTBOUW EN TESTSYSTEEM
Cebir organiseert specifieke opleidingen waar de focus ligt op het gebruik van het testprogramma, het maken van functieprofielen of rapporten, ...
OPLEIDING OP LOCATIE
Onze opleidingen vinden plaats in de gebouwen van Cebir, te Kortenberg.
Opleidingen kunnen ook doorgaan in uw bedrijf of op een externe locatie. Indien u meer informatie wenst over de voorwaarden, kunt u contact opnemen met onze opleidingsverantwoordelijke.


Contact opleiding:

- Via e-mail: training@cebir.be
- Telefonisch: 02/759 80 82