Nieuwe trainingswebsite

Ons trainingsconcept kreeg een make-over. U kunt vanaf nu inschrijven op de nieuwe trainingssite www.tascnet.be > log in met uw gebruikelijke logingegevens > klik op het menu ‘Help & Training’. Onder ‘Helpcentrum’ vindt u de videotutorials over het gebruik van het platform.
Onder ‘Trainingscentrum’ vind je meer info over de opleidingen. Voor een vlotte overgang van het oude naar het nieuwe systeem hoeft u helemaal niets te doen: wij zorgen ervoor dat de reeds bestaande opleidingen op de oude trainingssite www.cebir.be/training worden overgezet naar de nieuwe trainingssite. Vanaf 2 mei zullen er weer live opleidingen zijn!
Algemene inhoudelijke en praktische achtergrondinfo.
 • De Expertopleiding blijft hetzelfde. Vanaf mei gaat deze weer live door in onze kantoren te Kortenberg.
 • De vroegere Starteropleiding wordt opgesplitst in twee opleidingen:
  • een e-learning TASC (over het gebruik van het testplatform) die steeds online zal plaatsvinden.
  • een Starteropleiding (over testkeuze en -interpretatie) die we zowel live, als online zullen aanbieden.
Tool om u in te schrijven voor een training. Een contactcode is niet meer nodig.
Hier kunt u uw inschrijvingen checken en uitschrijven tot drie werkdagen voor de opleiding.

Nouveau site web de formation

Notre concept de formation a fait peau neuve. Vous pouvez désormais vous inscrire sur le nouveau site de formation www.tascnet.be > connectez-vous avec vos identifiants habituels > cliquez sur le menu « Aide et formation ». Dans la rubrique « Centre d'aide », vous trouverez des tutoriels vidéo sur l'utilisation de la plateforme.
Sous « Centre de formation », vous trouverez plus d'informations sur les formations. Pour une transition en douceur de l'ancien au nouveau système, vous n'avez rien à faire : nous nous assurons que les formations déjà existantes sur l'ancien site de formation www.cebir.be/training soient transférées sur le nouveau site de formation. À partir du 2 mai, il y aura à nouveau des formations en présentiel !
Ici, vous trouvez des informations sur le contenu général des formations, et des informations pratiques de base.
 • La formation Expert reste la même. À partir du mois de mai, elle se donnera à nouveau en présentiel au sein de nos bureaux de Kortenberg.
 • L'ancienne formation Starter sera divisée en deux :
  • un TASC e-learning (sur l'utilisation de la plateforme de test) qui se déroulera toujours en ligne.
  • une formation Starter (sur la sélection et l'interprétation des tests) qui sera proposée parfois en présentiel, parfois en ligne.
Voici l’outil pour s'inscrire à une formation. Un code de contact n'est plus nécessaire.
Ici, vous pouvez vérifier vos inscriptions et vous désinscrire jusqu'à trois jours ouvrables avant la formation.