NL |  FR
Opleidingen
Persoonsgericht en interactief
Praktische informatie
Hoe kan ik mij uitschrijven?
Aanvraag contactcode
Starter TASC
Starter TASCNET
Expert
Starter TASC
Starter TASCNET
Expert
Aanmelden
Cebir website
STARTER EN EXPERT OPLEIDING opleiding
Als klant van Cebir kunt u deelnemen aan één van onze opleidingen. Omwille van het coronavirus worden al deze opleidingen voor onbepaalde tijd aangeboden als e-training.

Tijdens de Starteropleiding ligt de focus op het gebruik van het systeem en het gebruik van de Cebir-tests en -vragenlijsten. Onze trainers laten u kennis maken met de beginselen van de psychometrie en het gebruik van het testplatform. Deze kennis vormt de basis voor het begrijpen en interpreteren van de verschillende Cebir-tests. We bieden ook een overzicht van het gamma Cebir-tests en gaan in op het selecteren van tests voor verschillende functieprofielen en opleidingsniveaus. Aan de hand van praktische interpretatie-oefeningen helpen wij u een kritisch standpunt ontwikkelen en de beste testkeuze te maken in functie van de profielen waarnaar uw organisatie op zoek is.

Tijdens de Expertopleiding gaan onze trainers dieper in op het gebruik en de interpretatie van de Cebir-vragenlijsten over persoonlijkheid, motivatie en sociale vaardigheden. De klemtoon wordt gelegd op het integreren van de informatie uit verschillende vragenlijsten, tests en (non)-verbale informatie. Deze informatie vormt de basis van een gefundeerd advies. Deze opleiding is gericht op professionals met een zekere ervaring in het vakgebied, die frequent gebruik maken van vragenlijsten over persoonlijkheid, motivatie, beroepskeuze/waarden etc. Gezien het dynamische en interactieve karakter van de opleiding, is het wenselijk dat de deelnemers de Starter-opleiding gevolgd hebben. Omdat we in de Expert-opleiding uitgebreid stilstaan bij het interpreteren van persoonlijkheidsvragenlijsten, is het belangrijk dat u inzicht heeft in de inhoud van de vragenlijst en de manier van vraagstellen. Daarom vragen wij u om, ter voorbereiding, de Bfac Plus online af te leggen. Het is niet zozeer van belang dat u de vragenlijst waarheidsgetrouw aflegt. We leren u de resultaten op een correcte manier te interpreteren, rekening houdend met uw antwoordpatroon of manier van antwoorden.
SPECIFIEKE OPLEIDINGEN opleiding
TESTINTERPRETATIE
Specifieke opleidingen over testinterpretatie worden ingericht voor klanten die een specifieke vraag hebben over de interpretatie van onze testen.
Zo kunt u bijvoorbeeld bij ons terecht voor opleidingen die gericht zijn op het interpreteren van onze taaltesten, of op het interpreteren van specifieke testbatterijen.
Deze (klant)specifieke opleidingen kunnen een halve dag of een volledige dag in beslag nemen.
TESTBOUW EN TESTSYSTEEM
Cebir organiseert specifieke opleidingen waar de focus ligt op het gebruik van het testprogramma, het maken van functieprofielen of rapporten, ...
OPLEIDING OP LOCATIE
Onze opleidingen vinden plaats in de gebouwen van Cebir, te Kortenberg.
Opleidingen kunnen ook doorgaan in uw bedrijf of op een externe locatie. Indien u meer informatie wenst over de voorwaarden, kunt u contact opnemen met onze opleidingsverantwoordelijke.


Contact opleiding:

- Via e-mail: training@cebir.be
- Telefonisch: 02/759 80 82